skip to Main Content

Sturlasons Pressebyrå – Historien i korte trekk:

I 1933 overtok Svein Abraham Sturlason (1906 – 1989) driften av det nystartede AS Polyfoto, et fotostudio med laboratorium i Pilestredet i Oslo. På slutten av 1930-tallet opprettet han Sturlasons Pressebyrå, og kjøpte like etter opp Myres Pressebyrå. Sturlasons Pressebyrå dekket det generelle nyhetsbildet og var et av landets viktigste pressebyråer.

Sturlasons Pressebyrå inngikk avtaler med utenlandske billedbyråer om samarbeid og utveksling av materiale, som medførte at det norske arkivet ble supplert med de viktigste europeiske nyhetssakene gjennom midten av 1900-tallet.

I hovedtrekk utgjør samlingen nyhetsdekning innen industri, livsstil, mote, kultur, naturkatastrofer, sport, olympiske leker, statsbesøk, kriger og konflikter.

Samarbeidet og utvekslingsavtalene med pressebyråer i England, Frankrike, Tyskland, Sverige og Danmark medførte at Sturlasons Pressebyrå fikk tilsendt nyhetsbilder fra disse landene på 1940, 50 og 60-tallet, og noe tidlig 70-tallet.

Bildene fra perioden 1940 – 1945 er unike. Historikere har besiktiget deler av samlingen og har bekreftet at flere av motivene er ukjente og ikke tidligere publisert.

Fra 1950 – 1959 fotograferte Svein A. Sturlason for Slottet, og arkivet innehar en vid dekning av kongehusets historie spesielt fra denne perioden, men også fra senere tider.

I 1971 overtok Svein Sturlason jr. (1941 -) driften etter sin far. Da pressebyrået ble lagt ned noe senere, fortsatte Sturlason AS Polyfoto som portrettfotograf med studio i Stortingsgaten 18.

***

Sturlasons Pressebyrås omfattende arkiv ble flyttet til en kjeller i Vibes gate i Oslo. I arkivskuffer, sinkkasser, skap og papiresker lå bildene urørt i overkant av tre tiår. Den brede samfunnsdokumentasjonen av både norsk og utenlandsk historie gjør den spesiell.

I 2010 ville nåværende leder, tredje generasjon av Sturlason AS Polyfoto, Espen Sturlason, få oversikt over arkivet. At det var sort-hvitt papirbilder, noe fargebilder, glassplater og negativer på film var selvsagt, men omfanget – i antall og innhold – var ukjent.

Et grovt anslag tilsier at samlingen utgjør 1 – 2 millioner bilder. Hvorfor så sprikende? Det vil ta år å gå gjennom hele samlingen. Et beskjedent tall vil derfor være 1 million.

Flyttingen fra kjelleren i Vibes gate ble støttet av Fritt Ord og Kulturrådet. Anerkjent som en kulturskatt, verdt å ta vare på for all fremtid. Arkivet er sikkert bevart hos Riksarkivet. Vel å merke i Sturlason AS Polyfotos eie.

Et lite, eksklusivt utvalg vil finnes her hos Polyfoto Vintage. Firmaet Polyfoto Vintage ble opprettet i 2014. Bevisst fotografienes opphav, fremsto navnet som selvsagt.

Back To Top