Skip to content

I dag består Sturlason AS Polyfoto av et studio med fotolab i Stortingsgaten i Oslo sentrum, og et studio med produksjonssted i Asker sentrum. Totalt er det fem ansatte fotografer med hvert sitt spesialfelt.

Firmaets fotografer har siden 1933 gjort oppdrag for privatkunder og næringslivet, og dekker et bredt fagområde; portretter, pressebilder, grupper, familie, barn, illustrasjonsbilder, bryllup, arrangementer, produkter, skolefoto, bygg (interiør/eksteriør), pass/id-bilder. Et laboratorium tar seg av bildebehandling og all bildeproduksjon fra små til store formater. I rammeverkstedet gjøres innramming av fotografier og annen billedkunst.
Siden 2009 har firmaet blitt ledet av 3. generasjon Sturlason, Espen Sturlason (1977-). Han studerte og tok sin Bachlorgrad ved Nottingham Trent University, England. Å være en Sturlason innebærer blant annet at hans første oppdrag som ferdig utdannet var å fotografere de offisielle bildene i kronprinsbryllupet i 2001. Å kunne sitt håndverk er absolutt nødvendig når man har tilmålte 12 minutter å gjennomføre et slikt oppdrag på, og videre skulle levere til en ventende A-presse innen 20 minutter. Og slik har det vært siden starten: Sturlason’ene ser på seg selv -først og fremst – som håndverkere – med fokus på diskresjon. Med et bevisst valg om å ikke være på sosiale medier, skal kundene vite at bildene deres ikke havner på nett eller blir brukt i markedsføring av egen bedrift, og det er trolig noe av grunnen til at de har innpass mange steder.

Diskresjon har alltid vært en av kvalitetene, - det er et bevisst valg å ikke være tilstede i sosiale medier. Navn på kunder eller bildene av dem benyttes ikke i markedsføring. De ytterst få bildene som hengt opp, er med tillatelse av de portretterte.

1.generasjon fotograf Sturlason.

Etter å ha jobbet hos ulike fotografer en tid, overtok Svein Abraham (1906-1989) det etablerte fotostudioet A/S Polyfoto i 1933. I 1935 åpnet Polyfoto en filial i Bergen, men denne ble solgt under krigen. I starten var A/S Polyfoto et fotostudio og laboratorium, som først og fremst rettet seg mot private kunder. Firmaet flyttet fra Pilestredet til Roald Amundsens gate 6 i 1936, hvor de har holdt til i samme lokaler frem til 2016. Laboratoriet flyttet etter noen år til Tordenskioldsgate 3. Rundt 1945 endret A/S Polyfoto navn til Sturlason A/S Polyfoto.

Svein Abraham Sturlason opprettet også Sturlasons Pressebyrå i Morgenbladets gård i Lille Grensen, og kjøpte opp Myres Pressebyrå på midten av 1930-tallet. Pressebyrået ble en stor virksomhet ved siden av fotovirksomheten, og samarbeidsavtaler med utenlandske byråer medførte at nyhetsbilder fra utlandet ble en stor del av dette byrået gjennom deres tid fra 1940 til 1970-tallet. 

På slutten av 1940-tallet var det opp mot 50 ansatte i byrået. Rigmor Hansson Rodin var ansatt som daglig leder. Blant flere faste fotografer ved pressebyrået nevnes Ragge Strand, Knut Skarland og Sverre Bergli. 

I studioet tok Sturlason portretter, og da verdenskrigen kom til Norge, fotograferte han tyske offiserer i studioet på dagtiden og smuglet mikrofilm med andre motiver til Sverige på kveldstid.

Snorre Film ble etablert for produksjon av en rekke spillefilmer. «Englandsfarere» ble vel den mest kjente. 

Sturlason engasjerte seg i kulturlivet, og var teaterfotograf Ved Nathionaltheatret og Det Norske Teater, hvor han fotograferte en rekke teaterforestillinger. (Utgjør i dag ca 1.850 forestillinger fra perioden 1942-1980)

I perioden 1950 -1959 var Sturlason fotograf ved Det Kongelige Hoff. 

Da pressebyrået begynte å få utfordringer på midten av 1970-tallet, ønsket 2.generasjon Sturlason, Svein (1941-) å fokusere på hva det handlet om: Å fotografere. Det ordinære, klassiske portrettstudioet. Det de var mest kjent som.

Pressebyrået ble lagt ned og bildearkivet ble flyttet til en kjeller i Vibes gate i Oslo.

 

Back To Top
SPRÅK