Skip to content

Freidig type, han der!

  John Lennon, ja! Love er alibiet… Hah! Utroskap er egoistisk ondskap i rå forkledning. Få tar den likevel så langt som hit; Lager en utstilling til ære for “hun andre”!

  Umiddelbart, når vi ser på bildet, kan vi tenke noe sånt som “…nok et bilde av John Lennon og Yoko Ono”. Ett par mange forbinder med… peace and love.

  Men, dette bildet er fra før disse to ble ett par – og John Lennon fremdeles var gift med Cynthia Lennon.

  Les bare hva som står på baksiden av dette motivet: (norsk versjon lengre ned)

  Lennon puts on art show… with love to Yoko.

  Beatle John Lennon admitted on Monday night (1-7-68) that he is in love with Japanese sculptress Yoko Ono. His six-year marriage to Cynthia Lennon, 27, had not yet legally broken up, he said: “But I don´t want to talk about it, ” he added. John (27), made his declaration of love at London’s most off-beat art show. It was called “To Yoko from John Lennon” and consisted of 365 helium filled balloons, scores of charity collecting boxes and a white painted sheet of canvas in a tiny room of a West End gallery. John, wearing a white lightweight suit and white plimsolls, said: It’s a dedication to Yoko, like the dedication in a book”

  He was asked why he had not dedicated it to someone else – like the Queen. John said: ” I don’t love the Queen like I love Yoko. I do love her. Off course I do.” Asked whether he intended to marry Yoko, who with her husband Antony Cox, made the “Bare bottoms” film, “No 4”, he said: “I don’t think marriage is the end product of love.” And to questions about wether a separation was planed, he said: “No comment.” Scores of people who crowded into the exhibition at the Robert Fraser Gallery in Duke-street, London, found hundreds of hellium balloons suspended in the air. A spiral staircase led to the second part of the exhibition which was just scores of collection boxes for a charity organisations. John said: “I got the idea for this exhibition from a childhood memory, really. I remembered how excited I was when I found a balloon in a field when I was little.”

  Then John went outside, carrying the 365 balloons, stood near his wife’s Rolls-Royce and cut the string holding the balloons with a pair of scissors saying: “I pronounce these balloons high. Each balloon carried a ticket saying: “Write to John Lennon.” Yoko said: “It’s all very beautiful.” But she refused to say anything about any marriage plane. All she could say was: “I am very fond of John.”  Yoko and John have recently been seen together in London and Ireland. P.S. John Lennon and Yoko Ono, with balloons at his exhibition in London on Monday (1-7-68)

   

  Beatle John Lennon innrømmet mandag kveld (1-7-68) at han er forelsket i den japanske skulptøren Yoko Ono. Hans seksårige ekteskap med Cynthia Lennon (27) er enda ikke avsluttet. Han sa: “Men jeg vil ikke snakke om det.” John (27) ga sin kjærlighetserklæring ved Londons mest utypiske kunstutstilling. Den ble kalt “Til Yoko fra John Lennon” og besto av 365 heliumfylte ballonger, et antall pengeinnsamlings bøsser, som brukes ved veldedige aksjoner og hvite lerrets stoff i et lite rom på et West End galleri. John, iført en hvit, tynn dress og hvite plast sandaler, sa: Det er en dedikasjon til Yoko, som dedikasjonen i en bok ”

  Han ble spurt hvorfor han ikke hadde viet det til noen andre – som Dronningen. John sa: “Jeg elsker ikke Dronningen, slik som jeg elsker Yoko. Jeg elsker henne. Selvfølgelig gjør jeg det.” På spørsmål om han hadde tenkt å gifte seg med Yoko, som sammen med mannen sin, Antony Cox, laget “Bare bottoms” -filmen “No 4”, sa han: “Jeg tror ikke på ekteskapet er et sluttprodukt for kjærlighet.” Og på spørsmål om hvorvidt en separasjon fra hans nåværende kone var planlagt, sa han: “Ingen kommentar.” Hordene av folk som strømmet inn på utstillingen på Robert Fraser Gallery i Duke Street i London, fant hundrevis av helliumballonger holdt samlet, i luften. En vindeltrapp førte til den andre delen av utstillingen, som bare var en del pengeinnsamlings bøsser. John sa: “Jeg fikk ideen til denne utstillingen fra et barndomsminne, virkelig. Jeg husker hvor begeistret jeg var da jeg fant en ballong ute i det fri, da jeg var liten.”

  Så gikk John ut, med de 365 ballongene, stod ved sin kones Rolls-Royce, hvor han kuttet snoren som holdt ballongene bundet og sa: “Jeg verdsetter disse ballongene høyt.” Hver ballong bar en merkelapp hvor det stod skrevet:” Skriv til John Lennon”. Yoko sa:” Det hele er veldig vakkert.” Men hun nektet å si noe om en ekteskapsplan. Alt hun kunne si var:” Jeg er veldig glad i John.”

  Yoko og John har nylig blitt sett sammen i London og i Irland.

   

  Inntil neste gang, ønsker jeg dere fine førjulsdager.

  Gabriele

  Back To Top
  SPRÅK